• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000013532

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe, poradnictwo obywatelskie dla dorosłych, klub rodzica i malucha. Jest organizatorem imprez turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.