• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem"
    KRS 0000013598

Misja:
Pomoc w rehabilitacji, inicjowanie i pomoc w tworzeniu klas integracyjnych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, pomoc w ukierunkowaniu edukacyjno-zawodowym młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla bezrobotnych niepełnosprawnych, pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Prowadzenie przedszkola integracyjnego dla 60 dzieci w tym 15 niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Codzienna obsługa administracyjna Dziecięcego Centrum Rehabilitacji mamy aparat do krioterapii oraz gabinet biofeedback i logopedyczny, organizowanie turnusu rehabilitacyjnego, przygotowywania do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.