• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK Kielce
    KRS 0000013685

MKK Kielce jest młodzieżowym klubem koszykówki, który powstał w roku 2000. Klub skupia w sobie chłopięce grupy począwszy od grup najmłodszych chłopców do juniorów. W klubie trenuje około stu młodych adeptów koszykówki. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnie przygotowanej kadry trenerskiej składającej się praktycznie w całości z osób w przeszłości grających w koszykówkę na poziomie I, II i III ligi. Treningi odbywają się na nowoczesnym obiekcie – Hali Politechniki Świętokrzyskiej obok największej galerii handlowej w województwie świętokrzyskim (Galeria Echo) z którą klub współpracuje co daje duży potencjał reklamowy.

Klub jest członkiem Okręgowego Związku Koszykówki w Kielcach oraz działa zgodnie z: ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, regulaminem związku sportowego, do którego przynależy, własnym statutem.

Celem klubu jest: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, wywieranie zamierzonego i planowanego wpływu wychowawczego na młode pokolenie miasta Kielc.

Klub realizuje swoje cele min. poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych oraz inne wynikające ze statutu klubu.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.