• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne "Integritas" Rodzina - Szkoła - Środowisko
    KRS 0000013743

Pomoc w zakresie oświaty, edukacji, wychowania,
Zport, rekreacja, turystyka, wypoczynek.
Religia.

Prowadzone działania
wsparcie psychopedagogiczne, doskonalenie zawodowe dla rodziców, nauczycieli, wychowawców

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.