• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WiR"
    KRS 0000014042

Misja
Integrowanie członków, szczególnie na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej. Podtrzymywanie, dokumentowanie i upowszechnianie idei i tradycji ruchu.

Prowadzone działania
Reprezentowanie swych członków i występowanie w ich imieniu. Gromadzenie środków finansowych pochodzących ze składek. Organizowanie działań opiekuńczo - socjalnych na rzecz członków Klubu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.