• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu
    KRS 0000014112

Misja
Upowszechnianie i ochrona praw dziecka, osoby niepełnosprawnej i rodziny.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) dla 30 osób niepełnosprawnych.
2. Realizacja umowy w ramach programu PFRON "Pegaz 2003" na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ.
3. Realizacja umowy zawartej z PUP na zorganizowanie robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.