• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
    KRS 0000014124

Przewodnim  celem Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam” jest pomoc dzieciom i ludziom starszym, chorym, samotnym, biednym, pokrzywdzonym przez los. Fundacja TVN pomaga także instytucjom medycznym, szpitalom. Finansuje kursy rehabilitacyjne, operacje, kupuje sprzęt medyczny, leki. 

 


Przewodnim  celem Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam” jest pomoc dzieciom i ludziom starszym, chorym, samotnym, biednym, pokrzywdzonym przez los. Fundacja TVN pomaga także instytucjom medycznym, szpitalom. Finansuje kursy rehabilitacyjne, operacje, kupuje sprzęt medyczny, leki. 

"Fundacja to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei" to słowa  Bożeny Walter, która stanęła na czele Fundacji TVN „nie jesteś sam” założonej w maju 2001 roku przez zarząd TVN. W roku 2004 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na przekazywanie 1% podatku po wpisaniu nr KRS 0000014124 do deklaracji PIT.

Zebrane fundusze Fundacja w całości  może przekazywać na rzecz podopiecznych, ponieważ  wszystkie koszty związane z utrzymaniem Fundacji pokrywa stacja. 

Wielkim atutem Fundacji TVN jest też dostęp do telewizji. Telewidzowie mogą z reportaży poznać dokładnie sytuację ludzi będących w trudnej sytuacji i zdecydować o pomocy dla nich. Wiarygodne opisanie zdarzenia powoduje, że nadsyłane są SMS-y, czyli pieniądze przeznaczone na wsparcie. W programach takich jak „Pod Napięciem”, „Rozmowy w Toku”, „UWAGA!”,  „Fakty”, czy fundacyjne „Zielonych Drzwi” dziennikarze mogą pokazać na antenie czyjś dramat, a dzięki fundacyjnym funduszom pomóc, a często istotnie zmienić życie  bohatera swojego reportażu. Osoby, którym udzielano pomocy są sprawdzone przez dziennikarzy, nie ma więc niebezpieczeństwa oszustw.

Fundacja TVN reaguje też  na tysiące indywidualnych próśb przychodzących za pośrednictwem listów lub maili. Wszystkie są dokładnie analizowane przez wyspecjalizowanych pracowników Fundacji. 

Ludzkie historie często są niezwykle przejmujące, często skomplikowane choroby łączą się z biedą. Fundacja pomaga ciężko chorym dzieciom, ale nie zapomina o ludziach starszych i samotnych. Wspiera osoby niesłyszące, dotknięte chorobami genetycznymi, pomaga niepełnosprawnym – finansuje turnusy rehabilitacyjne, kupuje wózki inwalidzkie, protezy kończyn.

Na wsparcie finansowe Fundacji TVN ”nie jesteś sam” mogą liczyć także szpitale i ośrodki pomocy, jak domy dziecka, ośrodki rehabilitacji. Poza tym Fundacja zakupuje sprzęt medyczny dla placówek medycznych. W zależności od posiadanych środków pomaga również w remontach specjalistycznych klinik w szpitalach.

Nie jesteś sam 

Tak jak przewiduje statut Fundacji, cele, które postawiła sobie organizacja, realizowane  są zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i instytucji, placówek medycznych i ośrodków. Fundacja  organizuje i finansuje zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego, pomaga w wyposażaniu poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, organizuje i finansuje zabiegi medyczne, kuracje i zabiegi rehabilitacyjne w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, finansuje zakup leków i środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych w życiu codziennym, udziela pomocy finansowej i rzeczowej, prowadzi placówki oświatowo-wychowawcze i edukacyjne, organizuje i finansuje imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, prowadzi akcje szkoleniowe i informacyjne, funduje stypendia, pobyt na koloniach i uczestnictwo w wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się też finansowaniem i realizacja inwestycji polegających na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej

Do najważniejszych prowadzonych przez Fundację TVN działań należy między innymi finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. Fundacja na stałe współpracuje z wieloma ośrodkami rehabilitacji w całej Polsce, a także wspomaga Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie .

Pomaganie ludziom w potrzebie daje wiele radości, satysfakcji I poczucia sensu.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.