• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu "Dino"
    KRS 0000014149

Misja
Praca z dziećmi i młodzieżą, organizacja czasu wolnego, itp.

Prowadzone działania
Prowadzenie dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalno-tanecznego przy Szkole Podstawowej w Andrychowie. Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, lokalnych imprezach okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.