• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000014250

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Działamy od lipca 1992 roku.

Prowadzimy:
-Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych z usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego.
-Poradnictwo specjalistyczne dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin
-Zakład Aktywności Zawodowej
-wydajemy miesięcznik osób niepełnosprawnych "Razem z Tobą" .
-Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oferuje:
-poradnictwo specjalistyczne
-bezpłatne porady prawne
-pośrednictwo pracy
-szkolenia
-usługi dla pracodawców: rekrutacja pracowników, doradztwo nt. dofinansowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy również z władzami miasta i innymi instytucjami i organizacjami w celu:
-wyrównania szans osób niepełnosprawnych w naszym mieście,
-umożliwienia dostępu do szkół wszystkich szczebli dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-utworzenia pełnej bazy informacji o środowisku osób niepełnosprawnych oraz dla tego środowiska,
-stworzenia rejestru osób niepełnosprawnych i opracowania katalogu potrzeb,
-stworzenia silnego lobby osób niepełnosprawnych w Elblągu wraz z reprezentacją w samorządzie lokalnym,
-integracji osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,
-organizujemy rajdy, konkursy wiedzy o regionie oraz inne imprezy integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.