• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie
    KRS 0000014409

Misja:
Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Prowadzone działania:
Pragniemy zwrócić uwagę szeroki zakres prowadzonych usług dla ludzi bezdomnych i ubogich. Nasza oferta stanowi szereg powiązanych ze sobą działań ukierunkowanych na skuteczną pomoc w wyjściu z patologii. Obszar naszej działalności to teren Diecezji Rzeszowskiej.
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi działalność na rzecz bezdomnych i ubogich od 1988r. Wraz z uzyskaniem osobowości prawnej, tj. od 2000 roku, podejmujemy szereg działań zmierzających do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wypracowujemy i udoskonalamy metody skutecznego zapobiegania marginalizacji społecznej bezdomnych i ubogich w ramach programu wychodzenia z bezdomności i aktywizacji zawodowej. Podstawą do prowadzenia wszelakich działań jest nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz posiadanie odpowiedniej bazy (w naszym przypadku są to Schroniska dla bezdomnych). Modelowa wręcz współpraca z samorządem Miasta Rzeszowa spowodowała ogromny wzrost usług świadczony dla potrzeb miasta, co zaowocowało powiększeniem naszej bazy schroniskowej oraz wzrostem ilości wydawanych posiłków do ok. 3000 dziennie.
Mając na uwadze ciągle rosnące zubożenie społeczeństwa, z końcem roku 2000 Władze Miasta Jasła poprosiły nas o utworzenie na ich terenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Napotkaliśmy na serdeczne przyjęcie oraz na duże zrozumienie, czego efektem jest powstanie Schroniska składającego się z dwóch budynków. Przy realizacji tego projektu korzystaliśmy z pomocy władz wojewódzkich oraz angażowaliśmy podopiecznych w prace remontowe - co znacznie zmniejszyło koszty realizacji.
Okres od 2000 do 2005r. obfitował u nas w szereg strategicznych decyzji, które w pewnym sensie kreują nowe oblicze Rzeszowskiego Towarzystwa - choć ciągle jesteśmy wierni albertyńskiej idei pomocy bliźniemu. Kolejny krok w naszym rozwoju wymusiło na nas niejako samo życie. Zarząd Towarzystwa, napotykając na coraz bardziej dochodzący do głosu problem bezdomności i przemocy wśród kobiet, postanowił podjąć starania o uruchomienie dyżurnego dla województwa podkarpackiego Schroniska dla kobiet, połączonego z ośrodkiem interwencji kryzysowej.
Wynikiem prowadzonych rozmów z Gminą Boguchwała jest oddanie w nasze użytkowanie obiektu w Racławówce, który po trwającym właśnie remoncie spełniał będzie wszelkie wymogi i standardy. Przy realizacji tego projektu również korzystaliśmy z pomocy lokalnych władz samorządowych i rządowych oraz przy udziale Gminy Boguchwała wnioskowaliśmy z powodzeniem o dotację do Ministerstwa Infrastruktury. Podopieczni nasi między innymi przy okazji prowadzenia robót, realizują program wychodzenia z bezdomności, mający na celu zapobieganie marginalizacji społecznej oraz aktywizację zawodową. Działania Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na trwałe wpisały się w program pomocy społecznej realizowany przez lokalne instytucje samorządowe, rządowe i kościelne (ściśle współpracujemy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej). Wspólne uzupełnianie się i przekazywanie informacji, doprowadziło do powstawania spójnie działającego systemu pomocy społecznej, umożliwiającego skuteczną pomoc naszym beneficjentom.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.