• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Starachowicki Klub "Amazonek"
    KRS 0000014503

Celem działania Klubu jest wszechstronna pomoc kobietom przed i po operacji nowotworu piersi, ułatwianie im powrotu do zdrowia i normalnego życia, powrotu do pracy.

Organizujemy grupy wsparcia dla kobiet po mastektomii, w których uczestniczy 55 kobiet. Zajmujemy się rehabilitacja fizyczną dla członkiń i w siedzibie Klubu, oraz rehabilitacją psychiczną odbywającą się w grupach, dwa razy w tygodniu. Organizujemy także seanse indywidualne dwa razy w tygodniu lub częściej - w zależności od potrzeb. Organizujemy profilaktyczne badania piersi kobiet na terenie gmin Wąchock, Pawłów, Mirzec, Brody. Działamy na rzecz popularyzacji wczesnego wykrywania raka piersi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.