• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
    KRS 0000014546

Misja:
Prowadzenie badań w powyższej sferze, nawiązywanie kontaktów ze środowiskami zajmującymi się tą problematyką, skupianie wokół fundacji działaczy naukowych, społecznych, politycznych oraz przedstawicieli biznesu.

Prowadzone działania:
Wydawanie czasopisma "Ekonomia i Środowisko" - środowisko naukowe.
Inne publikacje dotyczące ekonomii środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i przyrody
Ogólnopolski Turniej Ekologiczno-Wędkarski - bez ograniczeń,
Projekty badawcze:
- koszty bieżące ochrony środowiska (od 1998 r. kolejne sekcje)
- dobrowolne porozumienie ekologiczne,
- badanie potencjału przetwórczego odpadów opakowaniowych,
- źródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce,
- zadania i kompetencje organów administracji w Polsce w zakresie ochrony środowiska
i wiele innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.