• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
    KRS 0000014568

Misja:
Umożliwienie dzieciom i młodzieży sprawnej inaczej funkcjonowania w środowisku na prawach ludzi sprawnych.

Prowadzone działania:
- Program "Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży", który jest kompleksowym programem pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
- Program Moja Gmina Moim Domem mający na celu włączenie wszystkich organizacji pozarządowych z Gminy Trzebownisko do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy.
- Program Ogród Moich Marzeń polegający na wprowadzeniu hortiterapii jako nowoczesnej metody rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.