• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
    KRS 0000014715

Misja
Celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem, propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości, kultury, sportu i rekreacji. Tworzenie atmosfery współdziałania i zaufania oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób, które takie działania podejmują.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.