• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Siatkówki Plażowej
    KRS 0000014770

Misja
Aby siatkówka plażowa stała się jedną z najbardziej popularnych dyscyplin w Polsce, była doskonałą okazją do ucieczki od natłoku codziennej pracy i dostarczała sponsorom oraz fundatorom satysfakcji zarówno sportowej jak i biznesowej.
Naszym celem jest kształtowanie zainteresowań sportem i kulturą fizyczną u dzieci i młodzieży, a także świadomości o znaczeniu ćwiczeń fizycznych i aktwności ruchowej w procesie wychowania a także podnoszenie poziomu sportowego polskich zawodniczek i zawodników w siatkówce plażowej poprzez organizowanie Międzynarodowych Turniejów Siatkówki Plażowej i zapraszanie do Polski najlepszych zawodniczek i zawodników w tej dyscyplinie.

Prowadzone działania
-Organizowanie Międzynarodowych Turniejów Siatkówki Plażowej,
-Pomoc wyróżniającym się młodym siatkarkom i siatkarzom.
-Współpraca z Klubami Siatkówki Halowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.