• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"
    KRS 0000014996

Celem Stowarzyszenie jest promowanie i organizowanie działań o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym,prozdrowotnym oraz profilaktyki społecznej dla dzieci z terenu Gdańska.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, obejmuje swoja opieką 16 wychowanków w wieku 7- 14 lat. Prowadzone są programy profilaktyczne, dożywianie dzieci, organizacja czasu wolnego w czasie ferii, wakacji, wyjazdy na obozy, kolonie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.