• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000015075

Misja:
Działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Elbląga.
Wspieranie lokalnych twórców, środowisk kulturotwórczych, a szczególnie uzdolnionej młodzieży.
Przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.
Prezentowanie dorobku kulturowego mniejszości narodowych.

Odbiorcy działań:
Młodzież artystycznie uzdolniona, młodzi artyści, inteligencja poszukująca możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych wyższego rzędu np. muzyki klasycznej, lokalni twórcy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.