• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie
    KRS 0000015080

Prowadzone działania
1. Opieka nad drużynami harcerskimi II LO,
2. Kultywowanie tradycji i obrzędów harcerskich i żeglarskich,
3. Propagowanie zdrowego trybu życia i ratownictwa wodnego,
4. Organizacja imprez kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.