• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Rymanów"
    KRS 0000015119

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Naszym celem jest inicjowanie wszelkich działań na rzecz lokalnej społeczności. Wydajemy miesięcznik "Nasz Rymanów", zorganizowaliśmy Regionalną Izbę Historyczną, prowadzimy działania na rzecz odnowy starych nagrobków - kwestujemy na ten cel corocznie w Święto Zmarłych - dzięki naszym staraniom renowacji poddano 6 nagrobków.
Corocznie organizujemy dla młodzieży szkolnej turniej piłkarski drużyn podwórkowych. Przy stowarzyszeniu działa sekcja kolarstwa górskiego odnosząca sukcesy w zawodach całej Polski. Działa również sekcja historyczno - krajoznawcza, która organizuje wycieczki piesze do ciekawych miejsc w okolicy.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.