• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Rymanów"
    KRS 0000015119

Naszym celem jest inicjowanie wszelkich działań na rzecz lokalnej społeczności. Wydajemy miesięcznik "Nasz Rymanów", zorganizowaliśmy Regionalną Izbę Historyczną, prowadzimy działania na rzecz odnowy starych nagrobków - kwestujemy na ten cel corocznie w Święto Zmarłych - dzięki naszym staraniom renowacji poddano 6 nagrobków.
Corocznie organizujemy dla młodzieży szkolnej turniej piłkarski drużyn podwórkowych. Przy stowarzyszeniu działa sekcja kolarstwa górskiego odnosząca sukcesy w zawodach całej Polski. Działa również sekcja historyczno - krajoznawcza, która organizuje wycieczki piesze do ciekawych miejsc w okolicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.