• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny
    KRS 0000015129

Celem TPD jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.

Prowadzone działania
Programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w świetlicach, społeczne poradnictwo prawne, zabawy integracyjne dla dzieci.
Odbiorcami naszych działań są głównie dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny wymagające fachowej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, dzieci niepełnosprawne.
A także:
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
- prowadzenie świetlic i ognisk środowiskowych;
- bezpłatne poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego;
- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne;
- integrowanie dzieci niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.