• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Bliżej Świata"
    KRS 0000015377

Misja
Praca na rzecz leczenia, rehabilitacji i kształcenia dzieci z inwalidztwem wzroku. Pomoc rodzicom w zakresie poradnictwa prawno-pedagogicznego, integracja środowiska. Zapewnienie dzieciom niewidomym nauki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej na terenie Lublina.

Prowadzone działania
Program "Partner": prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym w szczególności naukę orientacji w przestrzeni, wykonywania czynności dnia codziennego przez osoby ociemniałe. Poradnictwo psychologiczne, szkolenie komputerowe, hipoterapia. Odbiorcy to dzieci i młodzież z inwalidztwem wzroku, członkowie Stowarzyszenia "Bliżej Świata".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.