• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuski Klub Żeglarski im. Mariusza Zaruskiego w Sławie
    KRS 0000015458

Turystyka, szkolenia żeglarskie, organizacja regat turystycznych w różnych klasach, organizowanie pomocy ratowniczej na jeziorze.

Celem działania Klubu jest:
- stowarzyszenie ludzi miłujących i uprawiających żeglarstwo,
- propagowanie zamiłowania do uprawiania żeglarstwa turystycznego i wypoczynkowego.

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez i zawodów żeglarskich – regat,
- organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie,
- propagowanie etycznych zachowań wśród żeglarzy na lądzie i na wodzie,
- utrzymywanie terenów klubowych oraz zarządzanych przez Klub obiektów klubowych i sprzętu w należytym stanie umożliwiającym wykorzystanie ich do celów statutowych,
- reprezentowanie interesów środowiska żeglarskiego wobec władz, instytucji, związków, stowarzyszeń oraz osób fizycznych,
- opiniowanie i doradztwo w sprawach żeglarskich i prawa wodnego,
- ratownictwo wodne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.