• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej
    KRS 0000015671

Misja:
Działalność Towarzystwa skierowana jest w szczególności na rzecz ogółu społeczeństwa gminy i miasta Kleczew. Celem działania naszego stowarzyszenia jest stały i harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny gminy i miasta Kleczew.

Prowadzone działania:
Zakończyliśmy realizację projekt pn. "Wiejskie przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr proj. POKL 09.01.01.-30-012/10. Celem projektu było umożliwienie dzieciom z obszaru wiejskiego dostępu do opieki i wychowania przedszkolnego. Utworzyliśmy dwa Punkty Przedszkolne- w Koziegłowach i Złotkowie, gm. Kleczew, pow. koniński. Obecnie Punkty Przedszkolne zostały przejęte przez Gminę Kleczew i są oddziałami Przedszkolnymi szkół podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach. W 2013 r realizowaliśmy projekt pn. "kierunek południowo -wschodni", będący odpowiedzią na konkurs organizowany przez polski MSZ pn. "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.". W ramach tego projektu nawiązaliśmy kontakty ze środowiskami polonijnymi w Mołdawii i na Ukrainie. Celem projektu było włączenie Polonii i Polaków do działań na rzecz ożywienia współpracy gospodarczej między krajami ich zamieszkania a Polską. Projekt trwał od początku maja do końca października 2013 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.