• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
    KRS 0000015916

Prowadzimy:
- Biuro Porad Obywatelskich w Gminach : Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Waśniów;
- Świetlicę środowiskową PRZYJAŹŃ w Wolce Wojnowskiej Gmina Ćmielów;
- Świetlicę środowiskową PRZYSTAŃ w Chocimowie, Prawęcimie, Bukowiu, Koloni Inwalidzkiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.