• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja"
    KRS 0000016044

Misja:
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia.

Prowadzimy:
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcjami narządu ruchu oraz niesprawnością intelektualną
- świetlicę terapeutyczną dla młodzieży niepełnosprawnej
- warsztat terapii zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.