• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
    KRS 0000016394

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie, często z dodatkowymi schorzeniami tj. dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, zaburzenia emocjonalne, zespół Downa.
Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje na realizację potrzeb osobistych, zawodowych i społecznych podopiecznych.
Ważnym zadaniem są również działania integracyjne, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.