• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
    KRS 0000016497

Misja
Rodzina, ewangelizacja, trzeźwość.

Prowadzone działania
Przygotowania do wczaso-rekolekcji z udziałem osób uzależnionych, zimowe igrzyska abstynentów, działalność ewangelizacyjna w szerokim zakresie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.