• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Promyk"
    KRS 0000016732

Misja:
Pomoc materialna i prawna dzieciom, młodzieży i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach.
Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Współpraca i wspieranie placówek wychowawczych.

Odbiorcy:
Szkoły, rodziny znajdujące się w skrajnym ubóstwie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.