• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
    KRS 0000017023

Nasze cele:
- budowanie świadomości dotyczącej chorób nowotworowych w społeczeństwie
- wspieranie kobiet przed i po operacji raka piersi
- rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po operacji raka piersi
- akcje profilaktyczne wśród kobiet zdrowych
- praca wolontariuszek - ochotniczek
- integracja środowiska kobiet dotkniętych choroba nowotworową.

Amazonki w Stowarzyszeniu korzystać mogą z:
- gimnastyki ogólnousprawniającej
- spotkań z psychologiem indywidualnych i grupowych
- terapii zajęciowych
- wykładów, szkoleń, konferencji
- wycieczek, pielgrzymek
- innych imprez kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.