• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczycieński Klub Kyokushin Karate
    KRS 0000017044

Upowszechnianie kultury fizycznej,podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie sportu - kyokushin karate wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków.
Prowadzimy regularne treningi karate dla wszystkich grup wiekowych,zapewniamy udział w obozach i imprezach sportowych różnej rangi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.