• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu
    KRS 0000017073

Misja
Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ludzi starszych, chorych oraz dzieci będących w warunkach trudnych zarówno materialnych, jak i zdrowotnych. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym z chorobami nowotworowymi i wadami serca, wzroku oraz dzieciom z porażeniem mózgowym. Udział w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi oraz domów dziennej opieki. Udzielanie pomocy placówkom zajmujących się rehabilitacją i leczeniem dzieci niepełnosprawnych. Finansowe wspieranie przewlekłego leczenia chorych samotnych oraz specjalistycznych operacji w kraju i poza granicami. Dofinansowanie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych i przewlekle chorych. Wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Prowadzone działania
Utworzenie hospicjum i domu dziennego pobytu dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Prowadzenie przygotowań do zatrudnienia kadry specjalistycznej do obsługi hospicjum i domu dziennego pobytu. Organizowanie koncertów i zbiórki publiczne w celu uzyskania środków finansowych. Przygotowanie programu rehabilitacji osób z chorobami psychicznymi, opartego na programie "Oxford" i dotyczącego osób, które wychodzą ze szpitali psychiatrycznych nie mając domu, pomocy i przyjaźni. Udział w programie ekologicznym. Współpraca z Europejską Akademią Socjalną.
Otwarcie Oddziału Pielęgnacyjno-opiekuńczego im. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.