• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja VOX-ARTIS Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej
    KRS 0000017105

Misją Fundacji Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej jest propagowanie kultury i sztuki, szeroko pojęta edukacja społeczna poprzez sztukę. W tym celu Fundacja realizuje działania, które zmierzają do popularyzacji i lepszego zrozumienia sztuki współczesnej zwłaszcza w zakresie malarstwa, rzeźby, fotografii, teatru, muzyki i filmu.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- tworzenie kolekcji dzieł sztuki i jej prezentacja szerokiej publiczności,
- organizowanie wystaw sztuki, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych,
- organizowanie warsztatów, konkursów, konferencji, wykładów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.