• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy
    KRS 0000017212

Prowadzone działania
Towarzystwo prowadzi trzy szkoły: Szkołę Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego, Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego oraz Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.