• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań"
    KRS 0000017248

Misja
Pomoc osobom chorym psychicznie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej.

Prowadzone działania
Obecnie realizowane są dwa programy. Dotyczą przeciwdziałania marginalizacji osób chorych psychicznie i są próbą zawodowego ich uaktywniania.
Ciągłą działalność prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.
Prowadzone są działania na rzecz osób chorych psychicznie zamieszkujących miasto Katowice.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.