• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Gardzienic z siedzibą w Gardzienicach
    KRS 0000017287

Skupiamy ludzi zainteresowanych kulturą i sztuką, organizujemy spotkania o problematyce społeczno-kulturalnej i naukowej, koncerty, wycieczki i inne imprezy kulturalne.
Organizujemy szkolenia, konferencje.
Współpracujemy z organizacjami w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, kultury, sportu, środowiska naturalnego i krajobrazowego, rozwoju społeczno-gospodarczego.
Prowadzimy świetlicę kulturalno-oświatową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.