• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie
    KRS 0000017290

Misja:
Zapewnienie wszechstronnego nauczania oraz ciągłości kształcenia.
Zapewnienie realizacji zadań rehabilitacyjnych oraz pełnego rozwoju.
Pomoc społeczna rodzinom dzieci niepełnosprawnych w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, polepszeniu warunków bytowych.

Prowadzone działania:
Wspieramy działalność Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, ul. Turowskiego 1, gdzie mają zajęcia dzieci i młodzież niepełnosprawna. Realizujemy w tej placówce program "Partner". Prowadzimy grupy wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, organizujemy spotkania i konferencje. Organizujemy różnego rodzaju formy wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.