• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim-Gorlice"
    KRS 0000017403

Naszym celem jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu w naszym regionie. W szczególności dotyczy to propagowania piłki siatkowej kobiet wśród dzieci i młodzieży. Organizujemy też w ciągu roku towarzyskie turnieje siatkarskie dla dziewcząt w kategorii mini piłki siatkowej, młodziczek, kadetek. Prowadzona działalność szkoleniowa z zakresu piłki siatkowej umożliwia naszemu klubowi udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży od 2006 roku. W okresie wolnym od nauki dzieci i młodzież uczestniczy w krajowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

Dziedziny działalności:
-sport,
-dzieci,
-młodzież,
-wychowanie.

Wpłaty zostaną przeznaczone na statutową działalność Klubu, a w szczególności na rozpowszechnianie i propagowanie sportu oraz działalności wychowawczej i szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.