• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego
    KRS 0000017506

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także środowiska Ziemi Rakowskiej.

Prowadzone działania:
Program stypendialny dla młodzieży kontynuującej naukę.
Wydawanie Przeglądu Rakowskiego.
Prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Prowadzenie Regionalnej Izby Pamięci.
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenów gminy Raków i pobliskich gmin.
Realizacja programu finansowanego prze fundację PZU "Klub przywracania zagubionego uśmiechu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.