• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Activum"
    KRS 0000017639

Misja:
Główny cel - stworzenie Chełmskiego Centrum Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym po wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
Pomoc w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych i materialnych, popularyzacja sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych połączona z edukacją ekologiczną.

Prowadzone działania:
1. Organizacja pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych
2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na pływalni - dzieci i starsi (30 osób)
3. Pomoc w dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych (w miarę możliwości)
4. Przekazywanie wózków inwalidzkich pozyskanych od dobroczyńców
5. Pomoc w zorganizowaniu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Chełm
6. Przekazywanie osobom potrzebującym obuwia pozyskanego od firmy obuwniczej
7. Systematycznie organizowane są imprezy integracyjne
8. W planach jest utworzenie świetlicy rehabilitacyjnej, edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych, zakup specjalistycznego sprzętu i nawiązanie współpracy z państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, która w ramach wolontariatu pomoże w powadzeniu świetlicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.