• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kyoto - Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz
    KRS 0000017674

Misja
Utworzenie i urządzenie pomieszczeń dla zbiorów sztuki japońskiej, znajdujących się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Prowadzone działania
Prowadzenie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.