• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca
    KRS 0000017864

Fundacja pomaga dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom mającym problemy szkolne, niedostosowanym i z rodzin o niskim statusie materialnym. W 2014 roku Fundacja stworzyła świetlicę terapeutyczno-integracyjną "Kapelusznik", która jest azylem dla dzieci i rodziców potrzebujących pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.