• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "Klub Sądeckich Amazonek" im. Heleny Włodarczyk w Nowym Sączu
    KRS 0000017921

Misja:
Niesienie pomocy kobietom przed i po mastektomii, prowadzenie telefonu zaufania, udział w akcjach wczesnego wykrywania nowotworów piersi, prowadzenie rehabilitacji społecznej i leczniczej ułatwiającej powrót do zdrowia, edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, wydawanie broszur, plakatów, ulotek informacyjnych na ww. tematy.

Prowadzone działania:
Gimnastyka rehabilitacyjna, masaże, porady psychologa dla kobiet po mastektomii (ok. 100 osób).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.