• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Franciszka
    KRS 0000018046

Misja
Jesteśmy organizacją powołaną w celu niesienia pomocy przewlekle i obłożnie chorym.
Pomagamy przewlekle i obłożnie chorym i ich rodzinom użyczając bezpłatnie na czas rehabilitacji i rekowalescencji specjalistyczny sprzęt medyczny, ułatwiający opiekę w warunkach domowych. Przekazujemy środki jednorazowego użytku.
Od lipca 2004 roku pilotażowo Fundacja finansuje ze środków własnych zabiegi rehabilitacyjne w domu chorego.

Prowadzone działania
-Ścisła współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowo - rodzinnymi, z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
- Odbiorcami pomocy są mieszkańcy gmin: Czerwonak i Murowana Goślina; obłożnie i przewlekle chorzy mieszkańcy terenów wiejskich mieszkający samotnie i z rodzinami.
- Od miesiąca lipca 2004 roku ze środków własnych finansujemy rehabilitację w domu chorego (udary mózgu, wylewy, schorzenia onkologiczne i wypadki komunikacyjne).
- Bezpłatnie użyczamy: łóżka rehabilitacyjne, balkoniki - chodziki, wózki inwalidzkie, podnośniki ułatwiające przenoszenie chorego, materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.
- Przekazujemy nieodpłatnie środki medyczne jednorazowego użytku takie jak: gąbkowe materace przeciwodleżynowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, sprzęt sanitarny itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.