• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino
    KRS 0000018209

Naszym głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wiejskich dzieci poprzez prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i mają zajęcia z informatyki. Ponadto Stowarzyszenie za jeden z głównych celów obrało aktywizację środowiska wiejskiego, aby wyzwalać pozytywną energię mieszkańców, a nie popadać w apatię. Działa na rzecz integracji młodzieży i osób starszych. Podejmuje współpracę z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku sołectwa Gorawino. Organizujemy imprezy dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela. Bierzemy udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizujemy cykliczne imprezy dla wszystkich mieszkańców: Powitanie i Pożegnanie Lata, Święto Ziemniaka, Święto Plonów i inne.
Przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, organizujemy szkolenia dla rolników, a wcześniej szkolenia informacyjne o Unii Europejskiej.
Stale aplikujemy do ogłaszanych programów: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a także finansowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z MEN-u oraz z Fundacji Dzieci i Młodzieży na programy wakacyjne.
Wymieniamy także doświadczenia z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie.

Najważniejsze wydarzenia :
-IV 2000 r. powstanie Stowarzyszenia;
-IX 2000 r. założenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie;
-pozyskanie sponsorów na wyposażenie sali komputerowej w SSP w Gorawinie i zorganizowanie kursów komputerowych i internetowych dla mieszkańców;
-IX 2006 r. otwarcie „Małego Przedszkola w Gorawinie;
-od 2006 r. Stowarzyszenie jest partnerem społecznym Stowarzyszenia „LGD Siła w Grupie” w Gościnie w ramach PROW "Leader +" /szkolenia:komputerowe, agroturystyczne,j.niemieckigo/
-2006/2007 r. realizacja projektu „Gorawino@świetlica” w ramach Programu Rzeczpospolita Internetowa - rozwój społeczeństwa informatycznego;
-2007-2009 r. działalność Punktu Przedszkolnego w ramach POKL ”Przedszkolaki na start”;
-coroczne zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci w okresie wakacji w ramach programów: „Wakacje z wolontariuszem”, „Wolontariat Studencki”;
-2009 r. realizacja programu rządowego(MEN) „Radosna Szkoła” - wyposażenie sali gimnastycznej i sali rekreacyjno-zabawowej w SSP
-Od 2010 r. prowadzimy publiczny Punkt Przedszkolny dla 15 wychowanków w wieku 3-5 lat;
-2010 r. realizacja projektu „Umiem pływać - będę bezpieczny” - nauczanie pływania elementarnego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
-VI-VIII 2010 r. generalny remont pomieszczeń szkolnych po termomodernizacji budynku szkolnego wykonany przez mieszkańców wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.