• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
    KRS 0000018439

Misja
1. Propagowanie medycyny paliatywnej jako alternatywy wobec leczenia szpitalnego.
2. Świadczenie usług medycznych dla podopiecznych Towarzystwa: w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego dla dorosłych; dla dzieci; poradni medycyny paliatywnej

Prowadzone działania
1. Towarzystwo prowadzi Hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych, hospicjum stacjonarne, poradnię medycyny paliatywnej
2. Wypożyczanie sprzętu medycznego dla podopiecznych, zakup leków, pomoc socjalna.
Działamy w oparciu o umowę z NFZ, stąd pacjenci leczeni są nieodpłatnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.