• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa w Szczucinie
    KRS 0000018735

Misja
Wspieranie i finansowanie działalności Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz izb pamięci w jednostkach organizacyjnych Okręgów Dróg Publicznych w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
Gromadzenie eksponatów dla Muzeum oraz izb pamięci.
Dokumentowanie wartościowych zjawisk w drogownictwie.
Współpraca i utrzymanie kantaktów z innymi muzeami, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach w kraju i za granicą.

Prowadzone działania
Organizowanie wystaw, odczytów, prelekcji.
Udzielanie pomocy szkołom podstawowym i przedszkolom w prowadzeniu lekcji wychowania komunikacyjnego dzieci.

Zwiedzanie Muzeum Drogownictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwe również w soboty i niedziele.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.