• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
    KRS 0000018818

Misja
Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie, pozytywnie wpływa na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe. Zapobiega wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podnosi poczucie własnej wartości i ułatwia wejście w dorosłe życie.
Niesiemy pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, bardzo biednych, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. Jest to pomoc w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, dożywiania, organizowania zajęć w dni wolne od nauki szkolnej, ferie i wakacje, pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej oraz pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych.

Prowadzone działania
Prowadzenie (codzienne) Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Przystań" dla 100 dzieci, organizacja cotygodniowych biwaków w gajówce dla 20 dzieci, cotygodniowe wyjazdy na kryty basen dla 30-45 dzieci, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 80 dzieci, prowadzenie warsztatów edukacyjno-wspierających dla 58 rodziców, w tym dla 12 samotnych matek, codzienne dożywianie dzieci w postaci wczesnej kolacji.

Realizowane programy: wyrównywanie szans edukacyjnych, "zręczne ręce", program socjoterapeutyczny, reedukacyjny, z profilaktyki uzależnień, rekreacyjno-wypoczynkowy, przyrodniczo-ekologiczny "Razem w gajówce", historyczno-regionalny "Poznaję, tworzę, działam".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.