• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Zamek Siewierski" im. Księstwa Siewierskiego
    KRS 0000019012

Opieka nad obiektem zabytkowym stanowiącym ruiny Zamku Siewierskiego polegająca na ochronie, konserwacji, odbudowie i rewaloryzacji.
Wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią Zamku na szerokim tle kulturalnym Górnego Śląska i Zagłębia.
Pogłębianie i popularyzacja wiedzy i historii obiektu, rozwoju osadnictwa, rzemiosła, kultury i obyczajów mieszkańców ziemi siewierskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.