• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
    KRS 0000019024

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom, oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, społecznej i zawodowej.

Prowadzone działania:
- Inicjowanie i rozwijanie wczesnej, kompleksowej i specjalistycznej pomocy niepełnosprawnym dzieci i ich rodzinom.
- Wspieranie i współfinansowanie działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy.
- Opracowanie programu "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" i wdrażanie go na terenie powiatu dębickiego.
- Obejmowanie pomocą coraz większej ilości dzieci niepełnosprawnych (w tym po wypadkach drogowych) w wieku od 0 do 16 lat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.